TRƯỜNG MẦM NON ĐIỀN XÁ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ CÁC NHÓM LỚP NĂM HỌC 2021-2022

Tháng Mười 28, 2021 5:42 chiều

Trường mầm non Điền Xá tổ chức hoạt động dự giờ các nhóm lớp năm học 2021-2022. Sau đây là một số hình ảnh của nhà trường:

 

IMG_2597IMG_2594IMG_2593IMG_2592IMG_2591IMG_2589IMG_2588