Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỀN XÁ

Địa chỉ: Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Lê Thị Hiên  – Chức vụ: Hiệu Trưởng