Trường mầm non Trần Quốc Toản tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường

Tháng Tư 2, 2018 10:44 chiều

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 06/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

Thực hiện công văn số 596-CV/HU,ngày 07/03/2018 của Ban Thường vụ Huyện Ủy về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện

Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 21/02/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2018.

Sáng chủ nhật đúng 7h30 ngày 01/04/2018 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Trần Quốc Toản đã tích cực tham gia buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực trong và quanh khu vực trường học.

Buổi ra quân làm tổng vệ sinh môi trường của tập thể CB, GV, NV trường Mầm non Trần Quốc Toản  đã diễn ra thành công, tốt đẹp, nghiêm túc và đạt kết quả đặt ra.

Những hình ảnh của buổi ra quân làm vẹ sinh môi trường.

20180329_08391420180329_08394020180330_09110120180330_09114720180330_09115820180330_09163920180330_09214820180401_08124620180401_08162720180401_08164520180401_08191920180401_08455420180401_08561720180401_093227Screenshot_2018-03-31-21-44-23Screenshot_2018-04-02-14-13-20